Muzyka i muzykoterapia

Dźwięk, który uzdrawia…

Muzykoterapia to samodzielna metoda terapeutyczna, a leczenie muzyką stosowane jest również jako uzupełnienie psychoterapii i medycyny. Odbywa się poprzez aktywizowanie uczuć i wyzwolenie emocji. Muzykoterapia jest wykorzystywana z sukcesami w psychiatrii, neurologii, chirurgii, kardiologii, onkologii, geriatrii, położnictwie oraz w profilaktyce zdrowia psychicznego.
Muzykoterapia może służyć do leczenia zaburzeń psychosomatycznych, wspomagania rozwoju dzieci,

Muzykoterapia to również tworzenie muzyki

Zarezerwuj wizytę