Najlepszy jest ten czas, jaki mamy przed sobą

M. H. Erickson

Jestem psychoterapeutką.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz par. Pracuję w nurcie ericksonowsko-systemowym. Patrzę na Człowieka przez pryzmat systemu, którego jest częścią. W pracy korzystam z metafor, bajek i transu.

Ukończyłam 5-letnią szkołę psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie kończę studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w warszawskich fundacjach i stowarzyszeniach: „Sto pociech”, „Kokonovo”, „Razem” i „Pomost” oraz w szkolnictwie specjalnym. Pracuję pod stałą superwizją.

Jestem muzykoterapeutką.

Prowadzę muzykoterapię z dziećmi, dorosłymi i osobami w dojrzałym wieku. Pracuję w podejściu Nordoff-Robbins. Uważam, że każdy ma w sobie wrodzony potencjał muzyczny, potencjał do kreacji, który może wybrzmieć w odpowiednich warunkach. Prowadzę również szkolenia dla nauczycieli i psychoterapeutów z poszczególnych zagadnień muzykoterapeutycznych.

Posiadam międzynarodowy certyfikat muzykoterapeutyczny: Music Therapist Board-Certified (Nr 17/2017). Ukończyłam muzykoterapię na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Prowadzenie Zespołów Muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Gram na instrumentach klawiszowych, gitarze, śpiewam i tańczę. Doświadczenie zdobywałam w placówkach pieczy zastępczej w Katowicach i Warszawie i szkolnictwie specjalnym.


Źródło kojarzy mi się z czymś pierwotnym, często ukrytym, do odkrycia czego każdy dąży na swój sposób. Czy źródłem jest matecznik? Wielki wybuch? Złączenie plemnika z komórką jajową? Może grzybnia? Skąd bierze swój początek komórka macierzysta? Źródłem może być śmierć, a może być też tak, że prawda o Uroborosie jest źródłem.

A może pierwsza myśl jest źródłem?

Jestem zrzeszona w organizacjach:

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Należę do Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Źródło. Muzyka i terapia

plac Inwalidów 4/6/8 01-523 Warszawa